Regulamin konkursu #tołpaOFF

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu jest TORF CORPORATION Fabryka Leków Sp.z.o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ulicy Fabrycznej 11, NIP 8950010885, REGON 008089420, KRS 0000098834.

1.3. Partnerem konkursu jest Katarzyna Gandor, autorka bloga http://kasiagandor.com/

1.4. Konkurs organizowany będzie w terminie 31.08-11.09 na profilu Instagram pod adresem https://www.instagram.com/kasiagandor/

1.4. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na zrealizowaniu zadania konkursowego, opisanego w punkcie 3.1.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.2. Zgłoszenia do Konkursu zrealizowane w sposób nieprawidłowy nie będą brane pod uwagę podczas obrad Jury.

2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.6. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz, przesyłając do Konkursu tylko jedno zgłoszenie.

2.7. Użytkownik, zgłaszając swoją pracę do konkursu jednocześnie oświadcza, iż posiada prawa autorskie do opublikowanego Utworu. 

III. Przebieg konkursu

3.1. Zadanie Konkursowe polega na zrealizowaniu następującego zadania:

„Dodaj fotkę pokazującą, w jaki sposób starasz się utrzymywać w życiu zdrowy balans. Do zdjęcia obowiązkowo dodaj hasztag #tolpaOFF oraz znacznik @kasiagandor”

Zgłoszenia konkursowe (zdjęcia) należy umieszczać we własnych profilach w serwisie internetowym Instagram.

Spośród wszystkich zgłoszeń uczestników Konkursu, którzy spełnią warunki Regulaminu, autorka bloga wybierze 30 laureatów.

3.2. Nagrody

30 x zestaw kosmetyków tołpa o wartości ok 120 zł.

W skład każdego zestawu wchodzą następujące kosmetyki:

1. physio, emulsja micelarna do mycia twarzy

2. lipidro, odżywczy krem regenerujący pod oczy

3. rosacal, przeciwzmarszczkowy krem wzmacniający, DZIEŃ, SPF 15

4. mani, new, odnawiające serum do rąk i paznokci 5w1 

IV Wyniki konkursu

4.1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona w komentarzu pod wpisem na blogu http://kasiagandor.com/ do pięciu dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

4.2. Zwycięzcy Konkursu aby otrzymać nagrodę, w ciągu 5 dni roboczych zobowiązani będą przesłać swoje dane adresowe Partnerowi Konkursu.

4.3. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie własnego imienia i nazwiska oraz zgłoszenia konkursowego na blogu http://kasiagandor.com/ oraz na profilu https://www.facebook.com/tolpamniejwiecej/

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru na-
grody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

4.5. Nagrody nieodebrane przepadają.

4.6. Nagrody zostaną doręczone laureatom najpóźniej 30 dni od daty przekazania danych osobowych. 

V. Dane Osobowe

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator Konkursu.

5.3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.

Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody. 

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na blogu http://kasiagandor.com/

6.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

6.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.